Hva gjorde Apokus i 2015?

Det er produsert 16 e-læringskurs og arbeidet med 2 forsknings- og utviklingsprosjekter i 2016. Se oppsummeringen her.

Hva gjorde Apokus i 2015?

16 nye e-læringskurs

Apokus:365 God som legemiddelrådgiver er det største opplæringsproduktet fra Apokus. Hvert år kommer det nye kurs, og i 2015 ble det lagt til 16 nye e-læringskurs.  I tillegg ble det sikret at eksisterende kurs var oppdaterte. Alle kurs revideres jevnlig.

Få en full oversikt over kursene i Apokus 365 God som legemiddelrådgiver.

 

Apotektjenesten Inhalasjonsveiledning

På oppdrag fra Apotekforeningen har Apokus utviklet metode og opplæringsprogram for apotektjenesten Inhalasjonsveiledning.

Medisinstart-studien

Apokus har vært ansvarlig for datainnsamling, analyser og rapportering fra Medisinstart-studien. Medisinstart-studien ble initiert i 2014 og fortsetter i 2016.