Hva gjorde Apokus i 2014?

Det ble produsert 17 nye e-læringskurs, og igangsatt en klinisk studie i 2014. Se oppsummeringen her.

Årsberetning 2014

17 nye e-læringskurs

Apokus:365 God som legemiddelrådgiver er det største opplæringsproduktet fra Apokus. Hvert år kommer det nye kurs, og i 2014 ble det lagt til 17 nye e-læringskurs. I tillegg ble det sikret at eksisterende kurs var oppdaterte. Alle kurs revideres jevnlig.

Klinisk studie i apotek

På oppdrag fra Apotekforeningen har Apokus planlagt og igangsatt en klinisk studie i ca. 70 apotek. Den kliniske studien vil fortsette i 2015. Det er også skrevet en kunnskapsoppsummering for Apotekforeningen om farmasøyttjenester.