Hva gjorde Apokus i 2013?

Det er produsert 24 e-læringskurs og levert bidrag til utprøvingen av en ny tjeneste i apotek i 2013. Se oppsummeringen her.

Årsberetning 2013

24 nye e-læringskurs

Apokus:365 God som legemiddelrådgiver er det største opplæringsproduktet fra Apokus. Hvert år kommer det nye kurs, og i 2013 ble det lagt til 24 nye e-læringskurs.

Utprøvning av ny tjeneste i apotek

På oppdrag fra Apotekforeningen har senteret levert prosjektledelse og forskningsmetodisk støtte knyttet til utprøvning av en ny tjeneste i apotek.  Sluttrapport er levert kunde.