Hva gjorde Apokus i 2019?

Hva gjorde Apokus i 2019?

Vi har produsert 17 e-læringskurs, gjennomført en forskningsstudie og holdt undervisning for apotekansatte. Se oppsummeringen fra 2019 her.

Hva gjorde Apokus i 2018?

Hva gjorde Apokus i 2018?

Det er produsert 16 e-læringskurs og vi har utviklet materiell og opplæringsprogram for å innføre tjenesten Medisinstart i apotekene. Se oppsummeringen her.

Hva gjorde Apokus i 2017?

Hva gjorde Apokus i 2017?

Det er produsert 17 e-læringskurs og arbeidet med 4 forsknings- og utviklingsprosjekter i 2017. Se oppsummeringen her.

Hva gjorde Apokus i 2016?

Hva gjorde Apokus i 2016?

Det er produsert 16 e-læringskurs og arbeidet med 3 forsknings- og utviklingsprosjekter i 2016. Se oppsummeringen her.

Hva gjorde Apokus i 2015?

Hva gjorde Apokus i 2015?

Det er produsert 16 e-læringskurs og arbeidet med 2 forsknings- og utviklingsprosjekter i 2016. Se oppsummeringen her.

Hva gjorde Apokus i 2014?

Hva gjorde Apokus i 2014?

Det ble produsert 17 nye e-læringskurs, og igangsatt en klinisk studie i 2014. Se oppsummeringen her.

Hva gjorde Apokus i 2013?

Hva gjorde Apokus i 2013?

Det er produsert 24 e-læringskurs og levert bidrag til utprøvingen av en ny tjeneste i apotek i 2013. Se oppsummeringen her.

Hva gjorde Apokus i 2012?

Hva gjorde Apokus i 2012?

2012 var det første året med drift etter at selskapet ble reorganisert høsten 2011. Den viktigste aktiviteten for Apokus i 2012 har vært produksjon av e-læringskurs. Se oppsummeringen her.