Vilkår for bruk av Kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver

Følgende vilkår gjelder for bruk av Kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Ved kjøp av abonnement online samtykker man til å følge disse vilkårene for bruk.

Et abonnement på kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver gir tilgang til mer enn 70 e-læringskurs. Kursene er utviklet for apotekansatte i etterutdanningsøyemed. Kursene er laget for farmasøyter og apotekteknikere som jobber i apotek, men kan være nyttige for annet helsepersonell.

 

Teoretisk opplæring og oppgaver i kursene er relevante for helsepersonell som for eksempel leverer ut legemidler og veileder i hvordan de skal brukes, eller gir råd om egenomsorg. Hvert e-læringskurs tar ca 30 minutter å gjennomføre og inneholder typisk følgende elementer:

 • teori formidlet som f.eks. tekst, lyd, videoforelesning, bilde osv.

 • interaktive oppgaver

 • avsluttende kunnskapstest

 • evalueringsskjema

Abonnenter får fri tilgang til å ta alle e-læringskursene og kan repetere så ofte man selv ønsker det. Vi bestreber at kurskatalogen er tilgjengelig online hver dag 24:7, men noe nedetid kan forekomme.

 

Følgende vilkår gjelder for bruk:

§ 1

Kurskatalogen er tilgjengelig for innlogging via apokus.no og krever internett-tilgang. For tilfredstillende avspilling av kursene anbefales:

 • Bredbånd – vi anbefaler 2 MB/sek linje.

 • PC som oppfyller

  • Operativsystem: Minimum Windows XP

  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron

  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox

  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales

  • Mulighet for lydavspilling

  • Oppdatert versjon av Flash

 • Hodetelefoner

§ 2

Abonnementet gir en personlig brukertilgang som gir ubegrenset rett til å gjennomføre kursene innenfor abonnementsperioden. Abonnenten kan ikke nyttegjøre seg, dele eller på annen måte gi andre personer tilgang til kursinnholdet, f.eks ved å benytte kursene til undervisningsformål eller egen foredragsvirksomhet. Apokus har den fulle eiendomsrett til Kurskurskatalogen.

§ 3

Apokus plikter å sikre at det farmasifaglige innholdet i kursene er i tråd med anerkjente kilder og retningslinjer. Apokus plikter å ha rutiner for å kvalitetssikre at innholdet er oppdatert i henhold til anbefalinger i tilgjengelige faglige kilder.

§ 4

Apokus plikter å yte kompensasjon til Kunden hvis Kundekatalogen er utilgjengelig i en periode, f.eks ved at avtaleperioden forlenges tilsvarende.

Kunden har ikke rett til å heve kjøpet, eller kreve at deler av prisen tilbakebetales på grunn av manglende bruk.

§ 5

Apokus kan ikke på noe tidspunkt bli holdt ansvarlig for et direkte eller indirekte tap eller skade som Kunden lider ved at det er en feil i det utleverte kurset, med mindre feilen er forvoldt grovt uaktsomt eller forsettlig.