Tips for å komme i gang med e-læringskurs

Her er de praktiske forberedelsene som er lure å gjøre før du starter på et e-læringskurs.

Tar elæring

Bruk kurskoden

Bruk Finn kurs sidene til å lete deg frem til det kurset som du har mest lyst på.  Du kan begrense søket ved å filtrere på tema, målgruppe og nivå.  Abonnerer arbeidsgiveren din på kursene våre vil alle kursene ligge tilgjengelig for deg i apotekets e-læringssystem.  Logg deg inn og søk opp kurset ved å bruke kurskoden eller kursnavnet.  

Finn frem penn, papir og støtteark

Mange har nytte av å notere mens de hører en forelesning. Det gjør det gjerne lettere å huske stoffet. De fleste kurs har støtteark som du finner under "Ressurser" i læringsportalen. Print gjerne disse ut før du begynner på et e-læringskurs. Legg notatarkene foran deg, og ha penn tilgjengelig. Husk å ikke notere for mye, du skal ikke skrive ned alt, bare stikkord som gjør det enklere for deg å huske stoffet.

Sjekk at det tekniske fungerer

Har du lyd på datamaskinen? Hvis du bruker hodetelefoner, er de komfortable?

Forbered omgivelsene

Si i fra at du skal ta et kurs, og hvor lenge du tror det varer. Kursene fra Apokus tar ca. en halvtime.

Diskuter med en kollega

Selv om de fleste kursene fra Apokus er lagt opp til at du kan gjennomføre dem alene, så vil du kanskje ha utbytte av å diskutere det du har lært med en kollega. Noen kurs har refleksjonsoppgaver, men generelle spørsmål som kan være nyttig er for eksempel:

  • Hvordan kan kunnskapen fra kurset overføres til praksis og gjøre apoteket bedre?
  • Er det noe du er usikker eller utrygg på? Hva var det du ikke helt skjønte?
  • Var det noe i kurset du synes er ekstra viktig å videreformidle til kollegaer?