Planer for nye nettkurs 2018 / 2019

Skrevet av Apokus -

Lurer du på hvilke kurs som kommer høsten 2018 og våren 2019? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 16 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen God som legemiddelrådgiver.

Kursproduksjon

Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye nettkurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs i legemiddelrådgivning. 

Nye kurs som lanseres høsten 2018

Nettkurs for alle apotekansatte som veileder legemiddelbrukere. Fokus på rådgivning som bidrar til riktig bruk. 

 • Smerte og egenomsorg
 • Nikotinerstatningsprodukter
 • Bilkjøring og legemidler
 • Næringsdrikker og berikning
 • Atopisk eksem
 • Psoriasis
 • Fettløselige vitaminer

Nettkurs i Risikokommunikasjon

 • 2 kurs som vektlegger hvordan man kommuniserer med legemiddelbrukere om f.eks. bivirkningsrisiko og uønskede hendelser.
  • Risikokommunikasjon
  • Risikokommunikasjon i praksis

Planer for våren 2019

Rådgivning i selvvalget

 • 2 nettkurs som gir en innføring i god apotekpraksis og faglige utfordringer. Kursene er relevante for alle apotekansatte som gir kunder råd om egenomsorg.

Antiepileptika

 • 1 nettkurs for alle apotekansatte som veileder legemiddelbrukere. Fokus på rådgivning som bidrar til riktig bruk. 
 • 1 fordypningskurs for farmasøyter som ser nærmere på utvalgte problemstillinger.

Vaksiner

 • 1 nettkurs som gir en innføring i vaksinasjon. Aktuelt for alle apotekansatte.
 • 1 nettkurs om influensavaksiner. Aktuelt for alle apotekansatte.

Revmatoid artritt

 • 1 nettkurs for alle apotekansatte som veileder legemiddelbrukere. Fokus på rådgivning som bidrar til riktig bruk.
 • 1 fordypningskurs for farmasøyter som ser nærmere på utvalgte problemstillinger.

Praktisk håndtering av legemidler

 • 1 nettkurs for alle apotekansatte som veileder i administrasjon av legemidler, herunder manipulering og trygt bytte av formulering.

 

Disse planene er vedtatt juni 2018. Vi tar forbehold om endringer.