Planer for nye e-læringskurs vinter og vår 2024

Skrevet av Apokus -

Lurer du på hvilke kurs som kommer vinter og vår 2024? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen "Apokus:365 God som legemiddelrådgiver".


Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye e-læringskurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs i legemiddelrådgivning. 

Nye e-læringskurs som lanseres i februar 2024

For alle ansatte:

  • HO118 Hormonell prevensjon
  • HU110 Akne
  • AP132 LAR i apotek

For farmasøyter:

  • NE230 LAR og farmakoterapi


Nye e-læringskurs som lanseres i mai 2024

For alle ansatte:

  • UR103 Forstørret prostata
  • NE131 Demens

For farmasøyter:

  • NE232 Demens og farmakoterapi
  • GA204 Gravide og ammende

 

Disse planene ble vedtatt i Q2 2023. Vi tar forbehold om endringer.