Planer for nye e-læringskurs vår 2022

Skrevet av Apokus -

Lurer du på hvilke kurs som kommer våren 2022? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen "Apokus:365 God som legemiddelrådgiver".


Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye e-læringskurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs i legemiddelrådgivning. 

Nye e-læringskurs som lanseres februar 2022

For alle ansatte:

  • MA109 Halsbrann og egenomsorg
  • MN102 Munn- og tannsykdommer
  • MU112 Biologiske legemidler

For farmasøyter:

  • BA204 Barn og legemidler


Nye e-læringskurs som lanseres mai 2022

For alle ansatte:

  • HO116 Riktig bruk av insulin
  • HO117 Stoffskiftesykdommer
  • MA110 Tarmsykdommer

For farmasøyter:

  • MA211 Inflammatorisk tarmsykdom og farmakoterapi

 

Disse planene ble vedtatt juni 2021. Vi tar forbehold om endringer.