Planer for nye e-læringskurs høst/vinter 2023

Skrevet av Apokus -

Lurer du på hvilke kurs som kommer høst og vinter 2023? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen "Apokus:365 God som legemiddelrådgiver".


Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye e-læringskurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs i legemiddelrådgivning. 

Nye e-læringskurs som lanseres i september 2023

For alle ansatte:

  • IN120 Vaksiner
  • NE128 Migrene
  • AP129 Vaksinasjon i apotek (for vaksinatører/rekvirenter)
  • AP130 Førstehjelp i apotek

For farmasøyter:

  • NE229 Migrene og farmakoterapi


Nye e-læringskurs som lanseres i november 2023

For alle ansatte:

  • AP131 Lover og regler i selvvalget
  • IN121 Slimhinneavsvellende nesespray 

For farmasøyter:

  • HJ221 Blodtrykkssenkende behandling

 

Disse planene ble vedtatt i Q1 2023. Vi tar forbehold om endringer.