Planer for nye e-læringskurs høsten 2021

Skrevet av Apokus -

Lurer du på hvilke kurs som kommer høsten 2021? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen "Apokus:365 God som legemiddelrådgiver".


Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye e-læringskurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs i legemiddelrådgivning. 

Nye e-læringskurs som lanseres september 2021

For alle ansatte:

  • NE120 Søvnvansker
  • MA108 Stomi

For farmasøyter:

  • IN217 Immunologi ved vaksinasjon
  • IN218 Ulike vaksinetyper


Nye e-læringskurs som lanseres november 2021

For alle ansatte:

  • UR102 Kateter
  • ØY102 Tørre øyne

For farmasøyter:

  • KL203 Farmakokinetikk
  • AP225 Nødekspedisjon

 

Disse planene ble vedtatt januar 2021. Vi tar forbehold om endringer.