Planer for nye e-læringskurs høsten 2020

Skrevet av Apokus -

Lurer du på hvilke kurs som kommer høsten 2020? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 7 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen God som legemiddelrådgiver.

 

Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye e-læringskurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs i legemiddelrådgivning. 

Nye e-læringskurs som lanseres september 2020

For alle ansatte:

  • HU108 Smittsomme hudinfeksjoner
  • NE118 Depresjon

For farmasøyter:

  • NE219 Antidepressiva og farmakoterapi


Nye e-læringskurs som lanseres november 2020

For alle ansatte:

  • AP117 Informasjonssikkerhet i apotek
  • KR101 Cytostatikabehandling og bivirkninger
  • HU109 Hudkreft

For farmasøyter:

  • IK204 Interaksjonshåndtering 

 

Disse planene ble vedtatt november 2019. Vi tar forbehold om endringer.