Planer for nye e-læringskurs høsten 2020 og våren 2021

Skrevet av Apokus -

Lurer du på hvilke kurs som kommer høsten 2020 og våren 2021?
Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen God som legemiddelrådgiver.

Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye e-læringskurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs i legemiddelrådgivning. 

De nye e-læringskursene du kan se frem til er:

September 2020

For alle ansatte:

 • HU108 Smittsomme hudinfeksjoner
 • NE118 Depresjon

For farmasøyter:

 • NE219 Antidepressiva og farmakoterapi


November 2020

For alle ansatte:

 • KR101 Cytostatikabehandling og bivirkninger
 • HU109 Hudkreft

For farmasøyter:

 • IK204 Interaksjonshåndtering 


Februar 2021

For alle ansatte:

 • AL103 Anafylaksi 
 • HO115 Overgangsplager og egenomsorg 
 • HJ117 Kolesterolsenkende legemidler 
 • HJ118 Blodtrykkssenkende legemidler
 • AP121 Opptrekk av covid-19-vaksiner


Mars 2021

For alle ansatte:

 • AP117 Informasjonssikkerhet og personvern


Mai 2021

For alle ansatte:

 • IN116 Flåttbårne sykdommer 
 • KR102 Livmorhalskreft 

For farmasøyter:

 • MA207 Stomi og legemiddelbruk 
 • HO214 Riktig bruk av glukokortikoider 


Disse planene er vedtatt i 2019. Vi tar forbehold om endringer.