Planer for nye e-læringskurs høsten 2019

Skrevet av Apokus -

Lurer du på hvilke kurs som kommer høsten 2019? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen God som legemiddelrådgiver.

Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye e-læringskurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs i legemiddelrådgivning. 

Nye e-læringskurs som lanseres september 2019

  • Kosttilskudd
  • Forstoppelse og egenomsorg
  • Reisemedisin og reisevaksine
  • Eldre og nyrefunksjon. Fordypningskurs for farmasøyter.

 

Nye e-læringskurs som lanseres november 2019

  • Innføring i klinisk kommunikasjon
  • Legemiddelalternativer ved langvarig smertebehandling - når velge hva? Fordypningskurs for farmasøyter.
  • Diabetesbehandling - to e-læringskurs.

Disse planene er vedtatt februar 2019. Vi tar forbehold om endringer.