Planer for nye e-læringskurs høsten 2019

Skrevet av Apokus -

Lurer du på hvilke kurs som kommer høsten 2019? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen God som legemiddelrådgiver.

Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye e-læringskurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs i legemiddelrådgivning. 

Nye e-læringskurs som lanseres september 2019

For alle ansatte:

  • ER106 Kosttilskudd
  • MA106 Forstoppelse og egenomsorg
  • IN114 Reisemedisin 

For farmasøyter:

  • EL210 Eldre og nyrefunksjon

 

Nye e-læringskurs som lanseres november 2019

For alle ansatte:

  • AP113 God kommunikasjon
  • HO112 Diabetes

For farmasøyter:

  • HO213 Diabetes og farmakoterapi
  • SM207 Langvarig smerte og farmakoterapi

 

Disse planene er vedtatt februar 2019. Vi tar forbehold om endringer.