Planer for nye e-læringskurs høsten 2021

Planer for nye e-læringskurs høsten 2021

-

Lurer du på hvilke kurs som kommer høsten 2021? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen God som legemiddelrådgiver.