Planer for nye e-læringskurs vår 2022

Planer for nye e-læringskurs vår 2022

-

Lurer du på hvilke kurs som kommer våren 2022? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen "Apokus:365 God som legemiddelrådgiver".