Planer for nye e-læringskurs høst/vinter 2023

Planer for nye e-læringskurs høst/vinter 2023

-

Lurer du på hvilke kurs som kommer høst og vinter 2023? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen "Apokus:365 God som legemiddelrådgiver".

Planer for nye e-læringskurs vinter og vår 2024

Planer for nye e-læringskurs vinter og vår 2024

-

Lurer du på hvilke kurs som kommer vinter og vår 2024? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen "Apokus:365 God som legemiddelrådgiver".