Oversikt over Introprogrammet

«Introduksjon til norsk apotekpraksis» er et bransjefelles opplæringsprogram for farmasøyter med utdanning fra andre land enn Norge. Programmet skal blant annet bidra til å skape forståelse for apotekenes rolle, forberede farmasøyten på basisoppgaver i apoteket og på dialog med kunder.

«Introduksjon til norsk apotekpraksis» er et digitalt opplæringsprogram hvor det meste av opplæringen kan gjennomføres uavhengig av oppholdssted. Under kan du blant annet lese hvem det er egnet for, hva det inneholder og hvordan du kan få tilgang.

Hovedmålgruppen er farmasøyter med utdanning fra utlandet som ikke har norsk som morsmål, og som skal starte ved et norsk apotek, eller som nylig har startet. Opplæringen kan også være aktuell for andre, som f.eks. praksisstudenter og farmasøyter som ikke har jobbet i apotek på lang tid.Opplæringsprogrammet er én del av opplæringen en utenlandsk farmasøyt bør gjennomføre. Andre deler er f.eks. opplæring i norsk språk, faglig rådgivning og norsk kultur og samfunn, samt arbeidsgivers opplæring. 

 

 
Viktige mål er å sikre bransjefelles opplæring i norsk apotekpraksis for alle farmasøyter med utdanning fra andre land enn Norge (uavhengig av arbeidsgiver), og styrke farmasifaglige kommunikasjonsferdigheter på norsk.

 


Opplæringen er på norsk og forutsetter at farmasøyten allerede har hatt norsk språkopplæring på B2-nivå.

 


 Opplæringprogrammet inneholder ulike læringselementer


Opplæringprogrammet inneholder fire ulike læringsfaser

  1. Introduksjon til apotek i Norge
  2. I apoteket
  3. Farmasøytens basisoppgaver
  4. Kommunikasjon i apotek

Innholdet i opplæringsprogrammet er delt inn i fire læringsfaser (i en anbefalt rekkefølge) for å gjøre det enkelt og oversiktlig for deg å gjennomføre. Deler av innholdet i hver læringsfase er anbefalt, andre deler er obligatoriske. Hele opplæringsprogrammet med læringsmål og læringsplaner for de ulike fasene finner du nedenfor.

 Læringsmål og læringplaner for de fire læringsfasene


Opplæringprogrammet er tilgjengelig via kurskatalogen Apokus:365

Får å få tilgang til opplæringsprogrammet må du ha tilgang til kurskatalogen Apokus:365, enten i apotekets læringsportal (via din arbeidsgiver) eller ved å kjøpe tilgang til Apokus sin læringsportal. Når du har tilgang til kurskatalogen Apokus:365 har du også tilgang til over 80 andre relevante e-læringskurs for apotekansatte.

 Kjøp tilgang til kurskatalogen Apokus:365


Kommunikasjonstrening (digital samling)

I læringsfase fire, «Kommunikasjon i apotek», inngår kommunikasjonstrening som anbefalt opplæring. Nedenfor finner du informasjon om hva kommunikasjonstrening er, og hvordan du kan melde deg på.

Informasjon om kommunikasjonstrening