Oversikt over Introprogrammet

"Introduksjon til norsk apotekpraksis" er et bransjefelles opplæringsprogram tilpasset farmasøyter som er utdannet i utlandet, og som nylig har lært seg norsk for å jobbe på et apotek i Norge. Opplæringen kan også være aktuell for andre, som f.eks. praksisstudenter og farmasøyter som ikke har jobbet i apotek på lang tid.

  

"Introduksjon til norsk apotekpraksis" gir en innføring i ulike tema. Det skal skape forståelse for norsk helsetjeneste, forberede farmasøyten på basisoppgaver i apoteket og på dialog med kunder. Opplæringen er digital slik at den kan gjennomføres uavhengig av oppholdssted.

Elementene i "Introduksjon til norsk apotekpraksis" er e-læringskurs med tilhørende øvingsoppgaver (Kurskompis), korte innførende opplæringsvideoer, en ordliste og kommunikasjonstrening på Teams, hvor man trener på kommunikasjon som er relevant å bruke i apoteket.

Opplæringsprogrammet er fremdeles under utvikling og målet er at det skal ferdigstilles i løpet av første kvartal i 2023. På denne siden finner du informasjon om opplæringselementer som er utviklet så langt.
 Her kan du se hvilke elementer som allerede er utviklet i Introprogrammet.

E-læringskurs
NY001 Resepter 
NY002 Generisk bytte
NY003 Regelverk for apotekansatte
NY004 Faglige oppslagsverk

Ordliste

Opplæringsvideoer
Apotek i Norge
Apotekenes rolle i samfunnet
Apotektjenester
Etiske retningslinjer for farmasøyter
Farmasøytkontroll i reseptekspedisjonen
Godkjenningsfritak
Kunder i norske apotek
Norsk helsetjeneste
Pasientrettigheter
Reseptfrie legemidler
Reseptur (omvisning)
Selvvalg (omvisning)
VarseltrekantHer finner du anbefalinger til kurs og dokumenter som kan være nyttig å gå gjennom, når du skal begynne å jobbe på apotek i Norge.
Dette er elementer som ikke er utviklet spesielt til Introprogrammet, men som er tilgjengelig for alle apotekansatte.

E-læringskurs
Generelt:
AP110 Faglige utfordringer i selvvalget
AP117 Informasjonssikkerhet og personvern
AP114 Legemiddelmangel
AP109 Lover og regler i selvvalget
AP111 Praktisk bruk av legemidler

Selvvalg/egenomsorg:
MA106 Forstoppelse og egenomsorg 
MA109 Halsbrann og egenomsorg 
HO115 Overgangsplager og egenomsorg
AL102 Pollenallergi og egenomsorg
IN108 Slimhinneavsvellende nesespray
SM106 Smerte og egenomsorg

Reseptur:
NE115 Bilkjøring og legemidler
AP116 Inhalasjonsveiledning på 1-2-3
AP118 Medisinstart på 1-2-3
AP225 Nødekspedisjon

 

Bransjestandarder
Bruksanvisningsetiketten
Farmasøytkontroll i reseptekspedisjonen
Rådgivning ved salg av reseptfrie legemidler
Rådgivning til sped- og småbarnsforeldre