Oversikt over Introprogrammet

Introprogrammet er et opplæringsprogram som gir en introduksjon til norsk apotekpraksis. Opplæringen er tilpasset farmasøyter som er utdannet i utlandet, og som nylig har lært seg norsk for å jobbe på et apotek i Norge.

  

Introprogrammet gir en bred innføring i ulike tema. Det skal skape forståelse for norsk helsetjeneste, forberede farmasøyten på basisoppgaver og på dialog med kunder. Opplæringen i Introprogrammet er digital slik at den kan gjennomføres uavhengig av oppholdssted.

Elementene Introprogrammet består av er e-læringskurs med tilhørende øvingsoppgaver (Kurskompis), korte innførende opplæringsvideoer, en ordliste og Snakketrening, som er et treningsprogram for kommunikasjon. Programmet er under utvikling og målet er at det skal ferdigstilles innen august 2023. På denne siden finner du informasjon om opplæringselementer som er utviklet.
 Her kan du se hvilke elementer som allerede er utviklet i Introprogrammet.

E-læringskurs
NY001 Resepter 
NY002 Generisk bytte
NY003 Regelverk for apotekansatte
NY004 Faglige oppslagsverk

Ordliste

Opplæringsvideoer
Apotek i Norge
Apotekenes rolle i samfunnet
Apotektjenester
Etiske retningslinjer for farmasøyter
Godkjenningsfritak

Norsk helsetjeneste
Pasientrettigheter
Reseptfrie legemidler
Reseptur (omvisning)
Selvvalg (omvisning)
VarseltrekantHer finner du anbefalinger til kurs og dokumenter som kan være nyttig å gå gjennom, når du skal begynne å jobbe på apotek i Norge.
Dette er elementer som ikke er utviklet spesielt til Introprogrammet, men som er tilgjengelig for alle apotekansatte.

E-læringskurs
Generelt:
AP110 Faglige utfordringer i selvvalget
AP117 Informasjonssikkerhet og personvern
AP114 Legemiddelmangel
AP109 Lover og regler i selvvalget
AP111 Praktisk bruk av legemidler

Selvvalg/egenomsorg:
MA106 Forstoppelse og egenomsorg 
MA109 Halsbrann og egenomsorg 
HO115 Overgangsplager og egenomsorg
AL102 Pollenallergi og egenomsorg
IN108 Slimhinneavsvellende nesespray
SM106 Smerte og egenomsorg

Reseptur:
NE115 Bilkjøring og legemidler
AP116 Inhalasjonsveiledning på 1-2-3
AP118 Medisinstart på 1-2-3
AP225 Nødekspedisjon

 

Bransjestandarder
Bruksanvisningsetiketten
Farmasøytkontroll i reseptekspedisjonen
Rådgivning ved salg av reseptfrie legemidler
Rådgivning til sped- og småbarnsforeldre