Opplæringsvideoer til Introprogrammet

Her finner du opplæringsvideoene som er en del av Introprogrammet "Intro til norsk apotekpraksis". Videoene gir en innføring i ulike temaer og skal bidra til å gi en bredere forståelse av norsk apotekpraksis. Hovedmålgruppen er farmasøyter som er utdannet i utlandet. Videoene kan også sees av andre for å få friske opp kunnskapen om de ulike temaene.

Opplæringsvideoene er finansiert av Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi. 

Klikk her hvis du ønsker du å se en oversikt over hele Introprogrammet.