Apotekordliste

Apotekansatte bruker en egen sjargong, altså en spesiell uttrykksmåte. Den er viktig å lære, for å kunne forstå og bruke den selv. I denne ordlisten forklares ord og uttrykk som du vil høre når du jobber på apotek.

Apotekordlisten er laget til deg som skal begynne, eller nylig har begynt, å jobbe i apotek i Norge. I denne forklares apotekrelaterte ord og uttrykk som du ikke finner passende forklaringer for i vanlige ordbøker eller elektroniske oversettelsesverktøy. Den erstatter ikke språklige og medisinske ordbøker, men er tenkt som et supplement til disse.

Du kan bruke apotekordlisten som et elektronisk oppslagsverk der du søker på ord, men det er også mulig å skrive ut ordlisten.

Apotekordlisten er utarbeidet av apoteker Åse Ertesvåg i samarbeid med Apokus.

Trykk her for å komme til apotekordlisten.

Listen oppdateres ved behov basert på innspill fra brukerne.

Trykk her hvis du har innspill på ord til apotekordlisten.