Oversikt over Introprogrammet

Oversikt over Introprogrammet

Introprogrammet er et opplæringsprogram som gir en introduksjon til norsk apotekpraksis. Opplæringen er tilpasset farmasøyter som er utdannet i utlandet, og som nylig har lært seg norsk for å jobbe på et apotek i Norge.

Ordliste

Ordliste

Apotekansatte bruker en egen sjargong, altså en spesiell uttrykksmåte. Den er viktig å lære, for å kunne forstå og bruke den selv. I denne ordlisten forklares ord og uttrykk som du vil høre når du jobber på apotek.

Opplæringsvideoer til Introprogrammet

Her finner du opplæringsvideoene som er en del av Introprogrammet "Intro til norsk apotekpraksis". Videoene gir en innføring i ulike temaer og skal bidra til å gi en bredere forståelse av norsk apotekpraksis. Hovedmålgruppen er farmasøyter som er utdannet i utlandet. Videoene kan også sees av andre for å få friske opp kunnskapen om de ulike temaene.