Oversikt over Introprogrammet

Oversikt over Introprogrammet

«Introduksjon til norsk apotekpraksis» er et bransjefelles opplæringsprogram for farmasøyter med utdanning fra andre land enn Norge. Programmet skal blant annet bidra til å skape forståelse for apotekenes rolle, forberede farmasøyten på basisoppgaver i apoteket og på dialog med kunder.

Apotekordliste

Apotekordliste

Apotekansatte bruker en egen sjargong, altså en spesiell uttrykksmåte. Den er viktig å lære, for å kunne forstå og bruke den selv. I denne ordlisten forklares ord og uttrykk som du vil høre når du jobber på apotek.

Opplæringsvideoer til Introprogrammet

Opplæringsvideoer til Introprogrammet

Her finner du opplæringsvideoene som er en del av Introprogrammet "Intro til norsk apotekpraksis". Videoene gir en innføring i ulike temaer og skal bidra til å gi en bredere forståelse av norsk apotekpraksis. Hovedmålgruppen er farmasøyter som er utdannet i utlandet. Videoene kan også sees av andre for å få friske opp kunnskapen om de ulike temaene.

Kommunikasjonstrening

Kommunikasjonstrening

Apokus arrangerer digital kommunikasjonstrening, som en del av opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis». Dette er anbefalt for deg som er farmasøyt med utdanning fra utlandet, og som nylig har lært deg norsk for å jobbe i et apotek i Norge. Er dette deg, eller noen du kjenner? Da bør du fortsette å lese.