2016 Evalueringsrapport Apokus:365 Legemiddelrådgiver

Hvor nyttige synes apotekansatte e-læringskursene våre er? I 2016 fikk vi inn nesten 4000 kursevalueringer på de 20 nyeste kursene. Kursevalueringene viser at apotekansatte er fornøyde, til svært fornøyde med kursene. De opplever høy nytteverdi av kursene og mener at kursene blant annet bidrar både til å gi dem økt trygghet i kundemøtet og til at de blir en bedre rådgiver i apotek.

Hvorfor og hvordan evaluerer vi kursene?

Kursevalueringen anses av Apokus som et viktig verktøy for å kvalitetssikre at kursene holder jevn og god kvalitet. Kursansvarlige hos Apokus overvåker derfor evalueringene for sine kurs jevnlig, og vurderer behov for fortløpende revisjon (eks. behov for presiseringer). Evalueringene brukes også i forbindelse med en årlig vurdering av behov for revisjon av kursene. En gang årlig sammenfattes evalueringene i denne rapporten. 

Alle som gjennomfører et kurs oppfordres til å evaluere kurset. Evaluering av kursene er basert på frivillighet. I slutten av hvert kurs er det et elektronisk skjema med standardiserte spørsmål som kan besvares. I spørsmålene legger vi vekt på å få frem informasjon om opplevd nytteverdi og i hvilken grad kursene har bidratt til endret praksis. Hvilke påstander som fremmes og spørsmål som stilles til kategoriene nytteverdi, vanskelighetsgrad, oppnåelse av læringsmål, funksjonalitet, fornøydhet og ris/ros kan sees i vedlegget til denne rapporten.

Kurs lansert i 2016

I 2016 ble det lansert 16 nye kurs. 15 av kursene har omhandlet ulike fagtemaer mens ett av kursene, «AP103 Inhalasjonsveiledning», ble lansert i forbindelse med innføring av tjenesten inhalasjonsveiledning i apotek. Dette er et bransjefelles kurs som har vært obligatorisk for minst to farmasøyter (såkalte tjenestefarmasøyter) per apotek som tilbyr tjenesten. Flertallet av kursene har vært helt nye kurs, mens enkelte har vært relanseringer av tidligere temaer. 10 av kursene er beregnet for alle ansatte i apotek, mens 6 av kursene er beregnet for farmasøyter.

Les rapporten og sett deg inn i hvordan kursene våre evalueres.

 

Last ned og les Evalueringsrapporten for 2016 (PDF)

 

Tidligere evalueringsrapporter

Totalt har vi mottatt 20 000 kursevalueringer siden oppstarten. Ønsker du å lese evalueringsrapportene fra tidligere år så finner du de her.