2015 Evalueringsrapport Apokus:365 God som legemiddelrådgiver

Ved utgangen av 2015 består kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver av 70 e-læringskurs. En sammenstilling av alle evalueringene viser at apotekansatte i stor/svært stor grad er fornøyde med kursene og deres nytteverdi, og at vanskelighetsgraden er passe. Du kan lese hele rapporten her.

Kursevalueringen anses av Apokus som et viktig verktøy for å monitorere kvaliteten på kursene. Målet er at kursene holder jevn og god kvalitet. Kursansvarlig hos Apokus overvåker derfor evalueringene for sine kurs jevnlig, og vurderer behov for fortløpende revisjon (eks. behov for presiseringer). Evalueringene brukes også i forbindelse med en årlig faglig revisjon av kursene.

Om rapporten

Spørsmålsmalen som anvendes i kursevalueringen for 2015 er noe endret i forhold til tidligere år. Spørsmål om nytteverdi fra tidligere evalueringer, «I hvilken grad har kurset gitt deg kunnskap som er nyttig i din rolle som legemiddelrådgiver?», er blitt erstattet med 5 ulike påstander. Som vanlig er det også stil spørsmål om total fornøydhet og bedømmelse av vanskelighetsgrad. Se tabeller nedenfor som viser evaluering av nytteverdi, fornøydhet og vanskelighetsgrad:

A:

a) Kurset er relevant for min jobb i apoteket

b) Kurset har gitt meg ny kunnskap

c) Kurset har frisket opp min kunnskap

d) Kurset vil gi meg økt trygghet i kunderådgivningen

e) Kurset vil bidra til at jeg blir en bedre rådgiver i apotek

B: Totalt sett, hvor fornøyd du med dette kurset?

C: Hva synes du om vanskelighetsgraden i kurset?

F = farmasøyt (inkluderer provisorfarmasøyt, reseptarfarmasøyt, apoteker og bestyrer)

T = (apotek)tekniker

Alle tall viser gjennomsnittsverdi, SD < 1.5 for alle verdier.

I tabell 1 og 2 vises evalueringene for kursene lansert i 2015. Alle evalueringene er hentet ut i slutten av november 2015.

 

Last ned og les hele rapporten (PDF)