2014 Evalueringsrapport Apokus:365 Legemiddelrådgiver

Ved utgangen av 2014 består kurskatalogen Apokus:365 Legemiddelrådgiver av 55 e-læringskurs. En sammenstilling av alle evalueringene viser at apotekansatte i stor/svært stor grad er fornøyde med kursene og deres nytteverdi, og at vanskelighetsgraden er passe. Du kan lese hele rapporten her.

Kursevalueringen anses av Apokus som et viktig verktøy for å monitorere kvaliteten på kursene. Målet er at kursene holder jevn og god kvalitet. Kursansvarlig hos Apokus overvåker derfor evalueringene for sine kurs jevnlig, og vurderer behov for fortløpende revisjon (eks. behov for presiseringer). Evalueringene brukes også i forbindelse med en årlig faglig revisjon av kursene.

Om rapporten

Vi har i denne rapporten valgt å fokusere på den delen av evalueringen som sier noe om hvorvidt kursene oppleves som praksisnære og nyttige i apotekhverdagen, total fornøydhet og bedømmelse av vanskelighetsgrad. Se tabeller nedenfor som viser evaluering av nytteverdi, fornøydhet og vanskelighetsgrad:

A: I hvilken grad har kurset gitt deg kunnskap som er nyttig i din rolle som legemiddelrådgiver?

B: Totalt sett, hvor fornøyd du med dette kurset?

C: Hva synes du om vanskelighetsgraden i kurset?

F = farmasøyt (inkluderer provisorfarmasøyt, reseptarfarmasøyt, apoteker og bestyrer)

T = (apotek)tekniker

Alle tall viser gjennomsnittsverdi, SD < 1.5 for alle verdier.

I tabell 1 til 3 vises evalueringene for kursene sortert etter lanseringsår (2012, 2013 og 2014). Alle evalueringene er hentet ut november 2014.

 

Last ned og les hele rapporten (PDF)