Evalueringsrapporter for Apokus:365 God som legemiddelrådgiver

Hvor nyttige synes apotekansatte e-læringskursene våre er?
Alle som gjennomfører et kurs oppfordres til å evaluere kurset. Kursevalueringene viser at apotekansatte er fornøyde, til svært fornøyde med kursene. De opplever høy nytteverdi av kursene, og mener at kursene bidrar både til å gi dem økt trygghet i kundemøtet og til at de blir en bedre rådgiver i apotek.

Hvilke spørsmål som stilles, og resultatene fra evalueringene kan du se her.