2016 Evalueringsrapport Apokus:365 Legemiddelrådgiver

Hvor nyttige synes apotekansatte e-læringskursene våre er? I 2016 fikk vi inn nesten 4000 kursevalueringer på de 20 nyeste kursene. Kursevalueringene viser at apotekansatte er fornøyde, til svært fornøyde med kursene. De opplever høy nytteverdi av kursene og mener at kursene blant annet bidrar både til å gi dem økt trygghet i kundemøtet og til at de blir en bedre rådgiver i apotek.

2015 Evalueringsrapport Apokus:365 God som legemiddelrådgiver

2015 Evalueringsrapport Apokus:365 God som legemiddelrådgiver

Ved utgangen av 2015 består kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver av 70 e-læringskurs. En sammenstilling av alle evalueringene viser at apotekansatte i stor/svært stor grad er fornøyde med kursene og deres nytteverdi, og at vanskelighetsgraden er passe. Du kan lese hele rapporten her.

2014 Evalueringsrapport Apokus:365 Legemiddelrådgiver

2014 Evalueringsrapport Apokus:365 Legemiddelrådgiver

Ved utgangen av 2014 består kurskatalogen Apokus:365 Legemiddelrådgiver av 55 e-læringskurs. En sammenstilling av alle evalueringene viser at apotekansatte i stor/svært stor grad er fornøyde med kursene og deres nytteverdi, og at vanskelighetsgraden er passe. Du kan lese hele rapporten her.