Alt om e-læringskurs

Hva står Apokus:365 for? Hvordan får jeg tatt kursene? Hva koster det? Her gir vi svar på de vanligste spørsmålene om vår kurskatalog Apokus:365 God som legemiddelrådgiver.

 • Hvem er e-læringskursene for?

  Våre kurs er laget for helsepersonell som jobber i apotek. Apotekteknikere og farmasøyter er vår viktigste målgruppe. Læringsmålene er relatert til legemiddelrådgivning og god apotekpraksis. Det er vår ambisjon at det skal være kort vei fra læring til praksis.

  Kursene er også relevante for helsepersonell i andre virksomheter som har interesse for egenomsorg, riktig legemiddelbruk og god apotekpraksis.

 • Hvor lang tid tar et e-læringskurs?

  Alle våre e-læringskurs har en veiledende tidsramme på 30 minutter. Hvor stoffet er kjent kan det gå litt raskere, er mye nytt må du nok beregne litt bedre tid.  Husk at du kan repetere kurset hvis du har behov for det.

 • Hvem kan få tilgang?

  Alle som har interesse av kursene kan bli abonnenter.

  Vi leverer kurs til apotekkjeder og apotek som har egne e-læringssystemer og tilbyr abonnementer til privatpersoner via apokus.no.

   

 • Når kommer det nye kurs?

  Vi legger opp til at det stadig kommer nye kurs, samtidig som eksisterende kurs vedlikeholdes.

  Lanseringsdatoer 2016

   

 • Abonnement for apotek med eget e-læringssystem

  Leder du en apotekkjede eller et apotek som har et bedriftsinternt e-læringsystem anbefaler vi å få våre kurs som SCORM-filer.  Dette er en storkunde avtale som kun er tilgjengelig for apotek. Våre kurs kan da gjøres tilgjengelig for alle ansatte i apoteket og lederen kan ta ut rapporter som viser gjennomføring. Dine ansatte kan ta så mange kurs de ønsker i abonnementsperioden.

  Prisen til apoteket beregnes utifra antall ansatte i apoteket som er aktive brukere i bedriftens e-læringssystem. F.eks et apotek med 10 ansatte får en årlig lisens på 750 x 10 = 7500 NOK eks mva årlig.

  Grunnpris pr år*
  Apotek som er medlemmer av Apotekforeningen 750 NOK eks mva
  Ikke-medlemmer 1000 NOK eks mva

  * pr ansatt. Levert som SCORM-fil til innlesing i bedriftsinternt e-læringssystem.

  Ta kontakt med oss hvis du ønsker å tegne bedriftsabonnement, men ikke har et eget e-læringssystem. Send en forespørsel til post@apokus.no.

   

 • Abonnement for privatpersoner

  Bestill abonnement (pdf)

  Abonnementspris Apokus:365 Privat

  Privatpersoner kan kan få tilgang til hele vår kurskatalog for en 12. måneders periode. Innlogging gjøres via apokus.no.

  Pris ved bestilling i 2016: NOK 3000 ink. mva

  Vilkår for bruk

  Følgende vilkår gjelder ved kjøp av en personlig tilgang til Apokus:365 Privat - God som legemiddelrådgiver. Et kurs tar ca. 30 minutter å gjennomføre og vil inneholde elementer som:

  • teori formidlet som f.eks. tekst, lyd, videoforelesning, bilde osv.

  • interaktive oppgaver

  • avsluttende kunnskapstest

  • evalueringsskjema

  § 1

  Kurskatalogen vil gjøres tilgjengelig for Kunden via innlogging på Apokus hjemmeside og krever internett-tilgang. For tilfredstillende avspilling av kursene anbefales:

  • Bredbånd – vi anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.

  • PC som oppfyller

   • Operativsystem: Minimum Windows XP

   • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron

   • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox

   • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales

   • Mulighet for lydavspilling

   • Oppdatert versjon av Flash

  • Hodetelefoner

  § 2

  Apokus har den fulle eiendomsrett til Kurskurskatalogen og Kunden kan ikke på noen måte endre, videredistribuere, kopiere eller på annen måte nyttiggjøre seg denne Kurskatalogen i strid med denne avtale, f.eks til undervisningsformål eller egen foredragsvirksomhet. Kunden har ikke lov til å la andre personer nytte dette kurstilbudet.

  § 3

  Apokus plikter å sikre at det farmasifaglige innholdet i kursene er i tråd med anerkjente kilder og retningslinjer. Apokus plikter å ha rutiner for å kvalitetssikre at innholdet er oppdatert i henhold til anbefalinger i tilgjengelige faglige kilder.

  § 4

  Apokus plikter å yte kompensasjon til Kunden hvis Kundekatalogen er utilgjengelig i en periode, f.eks ved at avtaleperioden forlenges tilsvarende.

  Kunden har ikke rett til å heve kjøpet, eller kreve at deler av prisen tilbakebetales på grunn av manglende bruk.

  § 5

  Apokus kan ikke på noe tidspunkt bli holdt ansvarlig for et direkte eller indirekte tap eller skade som Kunden lider ved at det er en feil i det utleverte kurset, med mindre feilen er forvoldt grovt uaktsomt eller forsettlig.

   

   

 • Hvilket utstyr trenger jeg for å spille av kursene?

  Dette trenger du for å ta et av våre e-læringskurs:

  • PC eller Mac
  • Oppkobling til internett med god bredbåndlinje
  • Hodetelefoner - vi bruker lyd og video i kursene våre.  Med hodetelefoner får du best opplevelse.
 • Kan jeg ta kursene på iPad eller iPhone?

  Alle kurs kan spilles av på nettbrett. 

  Vi anbefaler ikke avspilling på telefon, da skjermene er i minste laget.

   

 • Hva står Apokus:365 for?

  Apokus:365 er navnet på vårt kurskonsept og består av en kurskatalog med e-læringkurs som er tilgjengelig 365 dager i året.  Som abonnent kan du ta kurs når det passer best for deg - og så repetere kurset når du har lyst. Det er ingen begrensinger for hvor mange ganger du kan ta et kurs.

   

  Kurskatalogen "God som legemiddelrådgiver"  består av over 60 e-læringskurs innen ulike terapiområder - og det kommer stadig nytt. Hvert år lanseres over 15 kurs.  Vi har jevnlige revisjoner av alle kursene i katalogen for å sikre at de er faglig oppdatert til enhver tid.