Risikokommunikasjon

Les mer om våre to kurs om risikokommunikasjon.

Hver dag snakker vi med kunder i apoteket om risiko. Risiko handler om fremtidig usikkerhet, som for eksempel fare for bivirkninger, mulige interaksjoner, bruk av legemidler ved graviditet, redsel for å bruke medisiner, at man ikke har medisin på lager, osv.

Vi må skille usikkerhet fra utrygghet som er følelsen usikkerheten gir. Når vi helsepersonell snakker med kunder om usikkerhet så må vi skape trygghet selv om usikkerheten ikke kan tas vekk.

AP108 Risikokommunikasjon

I kurset får du en innføring i samtalestrukturen, og konkrete tips til hva som gir god risikokommunikasjon.
Du vil også se hvordan man kan omsette teorien om god risikokommunikasjon til praksis.

 

AP112 Risikokommunikasjon i praksis

I kurset får du se kundesituasjoner hvor en apotekansatt trener på risikokommunikasjon, og får veiledning i hvordan gjøre det bedre. Du får også tips til hvordan du kan trene selv.

 

Om kurs fra Apokus

Kursene ligger i apotekets læringsportal. Du får tilgang til læringsportalen fra din arbeidsgiver.