Planer for nye e-læringskurs høsten 2022

Skrevet av Apokus -

Lurer du på hvilke kurs som kommer høsten 2022? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen "Apokus:365 God som legemiddelrådgiver".


Hvert år utvikler Apokus minimum 16 nye e-læringskurs som legges inn i kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Hvilke nye kurs som skal utvikles bestemmes i samarbeid med apotekaktørene for å sikre at apotekteknikere, farmasøyter og øvrig helsepersonell i apotek til enhver tid finner relevante og nyttige kurs. 

Nye e-læringskurs som lanseres 1. september 2022

For alle ansatte:

  • IN119 Forkjølelse og egenomsorg
  • NE121 ADHD

For farmasøyter:

  • NE222 ADHD og farmakoterapi
  • NE223 Legemiddelbehandling ved overvekt og fedme


Nye e-læringskurs som lanseres 1. november 2022

For alle ansatte:

  • AP128 Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr
  • AP127 Kvalitetsarbeid i apotek
  • NE124 Parkinsons sykdom

For farmasøyter:

  • NE225 Parkinsons sykdom og farmakoterapi

 

Disse planene ble vedtatt februar 2022. Vi tar forbehold om endringer.