Lisa og Marta ble kurskompiser

Skrevet av Apokus -

Synes du faglige diskusjoner er nyttige? Kunne du tenkt deg å løse pasientcaser sammen med andre? Bli inspirert av Lisa og Marta.Lisa Mørch-Reiersen (t.v.) og Marta Vukovic (t.h.) jobber begge som kliniske farmasøyter ved Oslo Universitetssykehus. Lisa bestemte seg for å ta noen Apokus-kurs som kunne være relevante for den kliniske jobben på sykehuspost. Hun valgte seg ut kurs om «Avmedisinering» og «Eldre og nyrefunksjon», og la merke til at disse kursene hadde «Kurskompis». Kurskompis er et ferdig opplegg med oppgaver for å trene på å bruke det man har lært i kurset. Lisa hadde hørt om Kurskompis, men ikke prøvd det før. Hun foreslo derfor for sin kollega Marta å teste det ut sammen. Marta og Lisa jobber i en avdeling hvor de sjelden møtes i hverdagen, og pandemien hadde ført til enda mindre samvær. «En fin mulighet til både å være sosiale og faglige sammen», argumenterte Lisa.

Marta tok oppfordringen og kastet seg over de to kursene. De avtale 2 møter på Skype på 30 minutter hver, da det er dette som er veiledende tidsramme fra Apokus. «Vi ble nok litt ivrige og gikk grundig til verks, så vi kunne gjerne satt av 60 minutter», ler Marta. Lisa berømmer at det var løsningsforslag, da får man en sjekk etterpå om man har tenkt riktig og fått med seg de viktigste poengene. Under pandemien har mange fått øynene opp for digitale møteplasser. At man kan avtale å møtes digitalt gjør at man ikke er avhengig av å være på samme sted. Lisa og Marta erfarte at det å gruble sammen på noen konkrete problemstillinger etter å ha tatt et e-læringskurs på egenhånd gjør at kompetansen sitter bedre. Det gir også mulighet til å klare opp i eventuelle misforståelser eller usikkerheter som man selv sitter med. Det er nyttig å erfare at andre kan lure på de samme tingene som en selv. Pasientcasene i Kurskompis var nyttige og relevante. Marta og Lisa er enige om at kurset om avmedisinering ga dem verktøy til å foreslå konkrete nedtrappingsregimer for opioider og benzodiazepiner i den kliniske hverdagen på sengepost. «Det var gøy å hjelpe hverandre til å bli bedre, og det har senket terskelen for å bruke hverandre som faglige sparringspartnere på virkelige pasientcaser i jobben», avslutter Lisa.

Er du nysgjerrig på kursene som Lisa og Marta tok? Du finner de her:

KL202 Avmedisinering
EL210 Eldre og nyrefunksjon

Hvis ikke disse kursene er aktuelle for deg, finner du flere kurs som har Kurskompis her.

Så enkelt kan du gjøre det:

  1. Bestem deg for et (eller flere) e-læringskurs du vil ta
  2. Få med deg en eller flere andre til å ta det samme e-læringskurset
  3. Avtal tid for Kurskompis (fysisk eller digitalt møte)
  4. Gjennomfør e-læringskurset på egenhånd, og finn frem/print ut Kurskompis til avtalt tid
  5. Gjennomfør Kurskompis sammen, ha det hyggelig og hjelp hverandre å bli enda bedre 😊

 

Se og hør mer om konseptet "Kurskompis" her: