Kurskompis

Skrevet av Apokus -

Kurskompis er et nytt konsept og verktøy for å øke læringsutbyttet av et e-læringskurs. Fra mai 2019 vil de fleste nye e-læringskurs fra Apokus også ha en tilhørende kompis.

Kurskompis er et ferdig opplegg, og hensikten er at man sammen med kollegaer eller alene, skal kunne øve på, og diskutere innholdet fra e-læringskursene, og dermed omsette teori til praksis.

 

Innholdet i Kurskompis varierer fra e-læringskurs til e-læringskurs, og vil som regel bestå av enten diskusjonsoppgaver, kommunikasjonstrening eller praktiske øvelser. Uansett innhold, skal det være en morsom og lett gjennomførbar aktivitet som oppmuntrer til dialog, refleksjon og deling av ulike erfaringer i gruppen. Kurskompis skal kunne gjennomføres innen 30 minutter, enten i sammenheng eller deles opp i mindre bolker. Kanskje dere vil sette av tid på et felles møte i apoteket, eller kan finne noe ledig tid innimellom andre oppgaver?

Du finner lenker til Kurskompis i slutten av hvert kurs, eller på Apokus sine nettsider. Foreløpig hører det Kurskompis til følgende kurs: AP110 Faglige utfordringer i selvvalget, AP111 Praktisk bruk av legemidler, MU110 Revmatoid artritt og MU211 Revmatoid artritt og farmakoterapi. Gå til det kurset du ønsker å finne en Kurskompis til, og deretter fanen «Kurskompis». Her finner du filen til Kurskompis som både kan ses på skjerm og/eller printes ut.

 

Vi håper du og dine kollegaer får glede av en ekstra kompis i apotekhverdagen!