Kurskompis

Skrevet av Apokus -

Kurskompis er et nytt konsept og verktøy for å øke læringsutbyttet av et e-læringskurs. Fra mai 2019 vil de fleste nye e-læringskurs fra Apokus også ha en tilhørende kompis.

Kurskompis er et ferdig opplegg, og hensikten er at man sammen med kollegaer eller alene, skal kunne øve på, og diskutere innholdet fra e-læringskursene, og dermed omsette teori til praksis.

 

Innholdet i Kurskompis varierer fra e-læringskurs til e-læringskurs, og vil som regel bestå av enten diskusjonsoppgaver, kommunikasjonstrening eller praktiske øvelser. Uansett innhold, skal det være en morsom og lett gjennomførbar aktivitet som oppmuntrer til dialog, refleksjon og deling av ulike erfaringer i gruppen. Kurskompis skal kunne gjennomføres innen 30 minutter, enten i sammenheng eller deles opp i mindre bolker. Kanskje dere vil sette av tid på et felles møte i apoteket, eller kan finne noe ledig tid innimellom andre oppgaver?

Du finner lenker til Kurskompis i slutten av hvert kurs, eller på Apokus sine nettsider. Foreløpig hører det Kurskompis til disse kursene: 

AP110 Faglige utfordringer i selvvalget 
AP111 Praktisk bruk av legemidler 
MU110 Revmatoid artritt 
MU211 Revmatoid artritt og farmakoterapi

ER106 Kosttilskudd
IN114 Reisemedisin
MA106 Forstoppelse og egenomsorg
EL210 Eldre og nyrefunksjon
IN113 Influensavaksine

AP113 God kommunikasjon
HO112 Diabetes
HO213 Diabetes og farmakoterapi
SM207 Langvarig smerte og farmakoterapi

AL102 Pollenallergi og egenomsorg
LU107 Astma og kols
LU208 Astma og farmakoterapi
LU209 Kols og farmakoterapi

IN115 Reisevaksiner
SR102 Diabetiske fotsår
KL202 Avmedisinering
SM208 Riktig bruk av opioider

HU108 Smittsomme hudinfeksjoner
NE118 Depresjon
NE219 Antidepressiva og farmakoterapi

KR101 Cytostatika og bivirkninger
HU109 Hudkreft 
IK204 Interaksjonshåndtering 

AL103 Anafylaksi
HO115 Overgangsplager og egenomsorg
HJ117 Kolesterolsenkende legemidler
HJ118 Blodtrykkssenkende legemidler 

AP117 Informasjonssikkerhet og personvern
IN116 Flåttbårne sykdommer
KR102 Livmorhalskreft 
MA207 Stomi og legemiddelbruk  
HO214 Riktig bruk av glukokortikoider 

NE120 Søvnvansker
MA108 Stomi
IN217 Immunologi ved vaksinasjon
IN218 Ulike vaksinetyper

Gå til det kurset du ønsker å finne en Kurskompis til, og deretter fanen «Kurskompis». Her finner du filen til Kurskompis som både kan ses på skjerm og/eller printes ut.

Vi håper du og dine kollegaer får glede av en ekstra kompis i apotekhverdagen!