Kurs som inngår i opplæringsprogrammet Introduksjon til norsk apotekpraksis

Er du ny i apotek? Vi utvikler e-læringskurs og annen opplæring som er tilpasset deg som skal jobbe i et apotek for første gang, eller skal tilbake etter noen års pause. Kursene er spesielt tilrettelagt for personer som er utdannet i utlandet og nylig har lært seg norsk.
Her kan du se hvilke kurs som så langt er lansert for denne målgruppen.

Disse kursene er tilgjengelig for abonnenter av Kurskatalogen Apokus:365:

Kurs for målgruppen "Ny i apotek" som inngår i opplæringsprogrammet "Introduksjon for norsk apotekpraksis" er spesielt tilrettelagt for personer som er utdannet i utlandet og nylig har lært seg norsk. 

Kursene skal på sikt inngå i det bransjefelles opplæringsprogrammet "Introduksjon til norsk apotekpraksis" som utvikles med prosjektmidler fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi.