Kurskalender

Apotekerdagen 2019

Apotekerdagen 2019

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer Apotekerdagen for fjerde gang.
Målgruppen for arrangementet er driftskonsesjonærer.

DM Arena hjerte- og karsykdommer

DM Arena hjerte- og karsykdommer

Årets DM Arena hjerte- og karsykdommer vil blant annet handle om oppfølging av pasienter etter hjerteinfarkt og med hjertesvikt. I tillegg vil norske spesialister som har vært tilstede på kongressen ESC 2019, formidle erfaringer til norske kollegaer: Bør vi endre retningslinjer eller behandlingspraksis som følge av ESC 2019?

Diakonhjemmet sykehus, Oslo

RELIS Fagseminar 2019
-

RELIS Fagseminar 2019

RELIS Fagseminar 2019 avholdes 4.-5. november på Scandic Nidelven Hotel, Trondheim. Målgruppen er leger som jobber innen allmennmedisin, andre leger og farmasøyter.

Trondheim