Kurskalender

Ingen skal dø av legemiddelfeil

Ingen skal dø av legemiddelfeil

Nasjonalt senter for e-helseforskning arrangerer webinar om digital legemiddelhåndtering og hvordan vi skal nå visjonen om at ingen personer skal dø av feil i legemiddelhåndteringen. Stikkord for webinaret vil bl.a. være "Pasientens legemiddelliste" og "Kjernejournal".

Webinar

Farmakologi - Nytt og Nyttig; Hud

Farmakologi - Nytt og Nyttig; Hud

Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) inviterer til et webinar om hud. Dette vil være en faglig oppdatering om hud med spesielt søkelys på hudsykdommer hos barn og behandling av disse. Deltagelsen er gratis for deg som er medlem av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS), men krever påmelding. Farmasøyter som ikke er medlemmer av NFS kan også delta, men da koster det kr 200.

Webinar

Fire nye e-læirngskurs fra Apokus (1-2022)

Fire nye e-læirngskurs fra Apokus (1-2022)

I din læringsportal finner du disse nye kursene:

MU112 Biologiske legemidler (for alle i apotek)
MA109 Halsbrann og egenomsorg (for alle i apotek)
MN102 Munn- og tannsykdommer (for alle i apotek)
BA204 Barn og legemidler (for farmasøyter)