Kurskalender

Praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering

Praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering

NFS arrangerer et dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter og nyutdannede kandidater, og seminaret bygger på prinsippene for såkalt tverrprofesjonell samlæring (TPS). De legger opp til å veksle mellom foredrag og praktisk oppgaveløsning i grupper med gjennomgang i plenum. Du vil få en grundig innføring i metoden legemiddelgjennomgang, praktisk bruk av beslutningsstøtte og oppleve fordelene ved tverrfaglig samarbeid.

Oslo

Diabetesforum 2021
-

Diabetesforum 2021

Diabetesforeningen i samarbeid med Helsedirektoratet, arrangerer Diabetesforum 2021. Konferansen er for helsepersonell som er opptatt av diabetesforskning eller som jobber med personer som lever med diabetes. Konferansen arrangeres på The Qube Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Oslo