Medisinstart - opplæringsprogram

Medisinstart er en tjeneste for pasienter som skal starte med en ny hjertemedisin. Tjenesten består av to oppfølgingssamtaler med en farmasøyt de første ukene etter oppstart med den nye medisinen. Opplæringsprogrammet er tilgjengelig for Apotekforeningens medlemsapotek som abonnerer på Kurskatalogen Apokus:365.

Medisinstart er en bransjefelles standardisert tjeneste. Alle ansatte har en viktig rolle med å informere om Medisinstart, men kun tjenestefarmasøyter kan utføre tjenesten. Opplæringsprogrammet er lagt opp slik at det kan gjennomføres på apoteket. Alt du trenger å vite for å gjennomføre opplæringsprogrammet finner du på Apotekinfo, Apotekforeningens lukkede medlemssider. Spør din apoteker om brukernavn og passord for å få tilgang.

Opplæringsprogram for tjenestefarmasøyt

Tjenesten skal kun utføres av farmasøyter som har gjennomført opplæringsprogrammet og har et kompetansebevis signert av apoteker. 
Både reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter kan bli tjenestefarmasøyt.

Tjenestefarmasøyter skal lese tjenestemanual for tjenesten, bestå e-læringskurs i metoden og trene på å utføre tjenesten i praksis før en avsluttende test.  Apoteker skal godkjenne at farmasøyten har nødvendig kompetanse til å utføre tjenesten.

 

Logg inn i Apotekinfo for å få tilgang til opplæringsprogrammet