Inhalasjonsveiledning i apotek - opplæringsprogram

Inhalasjonsveiledning er en tjeneste for alle pasienter som bruker inhalasjonsmedisiner ved astma eller kols. Tjenesten består av personlig veiledning av farmasøyt med sjekk av inhalasjonsteknikk. Kun farmasøyter som har gjennomført det standardiserte opplæringsprogrammet kan utføre tjenesten. Opplæringsprogrammet er tilgjengelig for Apotekforeningens medlemsapotek som abonnerer på Kurskatalogen Apokus:365.

undefined

Inhalasjonsveiledning er en bransjefelles standardisert tjeneste. Alle ansatte har en viktig rolle med å informere om Inhalasjonsveiledning, men kun tjenestefarmasøyter kan utføre tjenesten. Opplæringsprogrammet er lagt opp slik at det kan gjennomføres på apoteket. Alt du trenger å vite for å gjennomføre opplæringsprogrammet finner du på Apotekinfo, Apotekforeningens lukkede medlemssider. Spør din apoteker om brukernavn og passord for å få tilgang.

Opplæringsprogram for alle apotekansatte

  • Alle apotekansatte kan informere om, avdekke behov for og tilby tjenesten til pasienter i målgruppen. 
  • E-læringskurset AP103 Inhalasjonsveiledning (via apotekets læringsportal)
  • Lese Pasientbrosjyren for inhalasjonsveiledning

 

Opplæringsprogram for tjenestefarmasøyt

Tjenesten skal kun utføres av farmasøyter som har gjennomført opplæringsprogrammet og har et kompetansebevis signert av apoteker. 
Både reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter kan bli tjenestefarmasøyt.

Tjenestefarmasøyter skal lese tjenestemanual for tjenesten, bestå e-læringskurs i metoden og trene på å utføre tjenesten i praksis før en avsluttende test.  Apoteker skal godkjenne at farmasøyten har nødvendig kompetanse til å utføre tjenesten.

 

Logg inn i Apotekinfo for å få tilgang til opplæringsprogrammet