Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har på oppdrag for Helsedirektoratet utviklet et e-læringskurs i palliativ omsorg, pleie og behandling av eldre og alvorlig syke personer med covid-19, som bor hjemme eller på sykehjem.

Kort om kurset

Kurset retter seg spesielt mot kommunale helse- og omsorgstjenester, og ansatte der som trenger kompetanseheving innenfor palliativ omsorg, pleie og behandling ved covid-19. Kurset vil også være interessant for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. E-læringskurset består av seks moduler og tar 2-3 timer å gjennomføre.

Kurset gir opplæring i symptomstøttende behandling i en fase hvor pasienten klarer seg bra og kanskje blir frisk igjen. Det inkluderer også opplæring i kliniske observasjoner, slik at helsepersonellet raskt kan identifisere forverring. Til slutt omhandler kurset palliativ pleie, omsorg og behandling i livets sluttfase når pasienten blir svært syk.

E-læringskurset er gratis og åpent for alle. For å gjennomføre kurset trengs kun PC eller iPad med internettilkobling.

 

Behov for hjelp?

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er ansvarlig leverandør av dette kursene. Hvis du har faglige spørsmål til innholdet, eller ikke får et kurs til å virke på din PC, må du ta kontakt på post@aldringoghelse.no.

Få tilgang til kurset