KOLS

Helse Sør-Øst tilbyr et gratis e-læringskurs i temaet KOLS. Fokus er på hva KOLS er, aktuell behandling og hvordan pasienten kan mestre å leve med det.

Kurset er delt inn i fire fagkapitler; sykdomslære, stabil fase, ustabil fase og rehabilitering. Kurset tar totalt 75 minutter, men du kan også velge å bare lese om f.eks effekten av røykeslutt, anbefalt ernæring eller hoste- og pusteteknikker.

 

Kurset fungerer kun via datamaskin som har installert Flash-player.

 

Behov for hjelp?

Helse Sør-Øst ved Sørlandet sykehus er ansvarlig leverandør av dette kurset. Hvis du har faglige spørsmål til innholdet, eller ikke får kurset til å virke på din PC, må du ta kontakt med de på postmottak@sshf.no

 

Få tilgang til kurset