Høyt og lavt stoffskifte - gratis e-læringskurs

Er du interessert i å sette deg bedre inn i lavt og høyt stoffskifte, kan du ta to e-læringskurs for pasienter utviklet av Sørlandet sykehus HF ved Helse Sør-Øst

Kort om kurset

Kursene gir en innføring i symptomer, sykdomsforløp og behandling . Gjennom film kan du møte personer som lever med og har erfaring med sykdommene. Endokrinologer med spesialisering i stoffskiftesykdommene hypotyreose og hypertyreose forteller om symptomer og behandling.

 

Behov for hjelp?

Sørlandet sykehus i Helse Sør-Øst er ansvarlig leverandør av dette kurset. Hvis du har faglige spørsmål til innholdet, eller ikke får kurset til å virke på din PC, må du ta kontakt med Sørlandet sykehus på postmottak@sshf.no 

Helse Sør-Øst.

 

Få tilgang til kurs om lavt stoffskifte

Få tilgang til kurs om høyt stoffskifte