Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og helsenettsiden NHI.no kan nå tilby gratis selvhjelpskurs for pasienter som ønsker behandling for søvnvansker, sosial angst, panikkangst eller depresjon.

Teaching resource centre pharmacology

Teaching resource centre pharmacology

Centre for Human Drug Research & Leiden University Medical Center tilbyr gratis tilgang til nettbaserte kurs innen 20-30 tema relatert til farmakologi. Kursene er på engelsk.

Farmakologi - gratis e-læringskurs

Farmakologi - gratis e-læringskurs

Helse Sør-Øst tilbyr et gratis e-læringskurs i Farmakologi for helsepersonell. Kurset er utviklet av Espen Kolberg som tidligere arbeidet ved Sykehusapotekene i Oslo.

Demens og palliasjon

Demens og palliasjon

Er du interessert i å lære mer om demens og palliasjon? Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse tilbyr gratis e-læringskurs som består av 7 korte moduler.