Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og helsenettsiden NHI.no kan nå tilby gratis selvhjelpskurs for pasienter som ønsker behandling for søvnvansker, sosial angst, panikkangst eller depresjon.

Teaching resource centre pharmacology

Teaching resource centre pharmacology

Centre for Human Drug Research & Leiden University Medical Center tilbyr gratis tilgang til nettbaserte kurs innen 20-30 tema relatert til farmakologi. Kursene er på engelsk.

Demens og palliasjon

Demens og palliasjon

Er du interessert i å lære mer om demens og palliasjon? Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse tilbyr gratis e-læringskurs som består av 7 korte moduler.

KOLS

KOLS

Helse Sør-Øst tilbyr et gratis e-læringskurs i temaet KOLS. Fokus er på hva KOLS er, aktuell behandling og hvordan pasienten kan mestre å leve med det.

Anatomi, fysiologi og farmakoterapi

Anatomi, fysiologi og farmakoterapi

Har du lyst å lære mer om hvordan kroppen fungerer og hva som skjer ved ulike sykdommer? Khan Academy tilbyr gratis e-læringskurs som består av mange små videoer. Kursene er på engelsk.