Farmakologi - gratis e-læringskurs

Farmakologi - gratis e-læringskurs

Helse Sør-Øst tilbyr et gratis e-læringskurs i Farmakologi for helsepersonell. Kurset er utviklet av Espen Kolberg som tidligere arbeidet ved Sykehusapotekene i Oslo.

Teaching resource centre pharmacology

Teaching resource centre pharmacology

Centre for Human Drug Research & Leiden University Medical Center tilbyr gratis tilgang til nettbaserte kurs innen 20-30 tema relatert til farmaskologi. Kursene er på engelsk.