Farmakologi - gratis e-læringskurs

Farmakologi - gratis e-læringskurs

Helse Sør-Øst tilbyr et gratis e-læringskurs i Farmakologi for helsepersonell. Kurset er utviklet av Espen Kolberg som tidligere arbeidet ved Sykehusapotekene i Oslo.

Teaching resource centre pharmacology

Teaching resource centre pharmacology

Centre for Human Drug Research & Leiden University Medical Center tilbyr gratis tilgang til nettbaserte kurs innen 20-30 tema relatert til farmaskologi. Kursene er på engelsk.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og helsenettsiden NHI.no kan nå tilby gratis selvhjelpskurs for pasienter som ønsker behandling for søvnvansker, sosial angst, panikkangst eller depresjon.