Lær hvordan insulin skal injiseres

Dette er en del av et elæringskurs fra Apokus. Vigdis Aas, cand.pharm. og professor i medisin (farmasi) ved NTNU demonstrerer injeksjon av insulin.