Kort om vanedannende legemidler

Jørgen Bramness er en av landets ledende eksperter på sterke smertestillende legemidler, sovetabletter og angstmedisiner. I disse fire videoene tar han for seg ulike aspekter ved å bruke denne typen legemidler. Videoen om bilkjøring er verdt å merke seg etter at det kom en ny forskrift om helsekrav til bilførere den 1. oktober 2016.