Klinisk kommunikasjon med Hilde Frøyland

En videoserie på om klinisk kommunikasjon for ansatte i apotek med klinisk farmasøyt Hilde Frøyland.

Video 1: Klinisk kommunikasjon

Lær om overordnet fokus, hvordan forventninger kan påvirke samtalen, hvilke nybegynnerfeil som er vanligst å gjøre og hvordan sikre en felles forståelse i video 1: Klinisk kommunikasjon

Video 2: Utforsk pasientperspektivet

Hvorfor er det viktig å vise interessen for pasientens side, og hvordan gjør man det? Lær om å utforske pasientperspektivet i video 2.

Video 3: Hvordan formidle informasjon og veiledning slik at du blir forstått?