Hvorfor føre hodepinedagbok?

Det kan være vanskelig å vite hvilken type hodepine man sliter med. Og uten riktig diagnose er det vanskelig å behandle hodepinen riktig. Det kan jo vise seg at den plagsomme hodepinen er migrene. Da bør man snakke med legen for å finne riktig behandling.

Vi vil gjerne anbefale deg det helt nye kurset om smerte og egenomsorg, hvor vi blant annet har snakket med Tine Poole om hodepinekunden. Poole er allmennlege med spesiell interesse for pasienter med migrene og andre hodepinetilstander, og fagansvarlig ved Volvat hodepinesenter.

Poole forteller at det kan det være lurt å diskutere hodepinen med legen for å få en sikker diagnose eller hvis man ikke har god nok effekt av den smertestillende behandlingen.  I tillegg kan kunden utvikle medisinoverforbrukshodepine ved for mye bruk av reseptfrie smertestillende legemidler.

Kan kunden gjøre noe selv før hun eller han kommer til legen?

Når du anbefaler kunden med hodepineproblemer om å kontakte legen sin, så kan du hjelpe kunden til å forberede seg. Se denne lille videoen med Tine Poole for å få noen tips til hva kunden kan gjøre.

 

Hvorfor føre oversikt over hodepine?

Ved å registrere og få oversikt over hodepinen sin kan kunden møte forberedt til legetimen. Kunden kan registrere antall dager med hodepine, intensiteten av hodepinen, eventuell bruk av legemidler og hvordan de virket. Dette vil gjøre det lettere for legen å finne riktig hodepinediagnose.

Det er også en annen fordel med å føre en slik oversikt. Det vil bli lettere å vurdere effekten av den nye behandlingen som legen og kunden bestemmer seg for. Kunden har allerede ført oversikt over hvordan det var før behandlingen begynte, og da kan effekten av eventuelt nye legemidler lettere sammenliknes med hvordan det var før.

Det å føre oversikt over sin hodepine og bruk av smertestillende vil også være et godt råd for de kundene som sliter med hodepine, men som ikke vil gå til legen. Husk at man kan utvikle medisinoverforbrukshodepine hvis man bruker reseptfrie smertestillende mot hodepine for ofte. I kurset lærer du hva som kjennetegner medisinoverforbrukshodepine. Ved å føre oversikt over hvor ofte man bruker smertestillende kan man finne ut om man er i faresonen.

Hvordan føre oversikt?

Vi har funnet en app som vi synes er et fint og lettvint verktøy for alle de som har mobilen i lomma. Den heter «Hodepinedagboka» og er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for Hodepine ved St.Olavs Hospital HF.

Der kan kunden notere direkte i appen, og lett få ut fine oversikter og statistikk som kan vises til legen.

Alternativt kan kunden benytte en hodepinekalender på papir, og dette finner du på https://hodepinenorge.no/skjemaer/ . Det kan jo være en lur idé å skrive ut noen slike skjemaer, og ha de liggende lett tilgjengelig i apoteket.

Og sist, men ikke minst er det viktig å tenke på at det å føre hodepinedagbok kun er ment som et verktøy for å samle relevant informasjon. Diagnostisering og behandling av f.eks migrene må skje i samråd med lege.  

Vil du lære mer om smerte og egenomsorg?

SM106 Smerte og egenomsorg er et nytt kurs fra Apokus som kom 1.sept 2018 og du finner det i apotekets læringsportal. Lær mer om hvilke legemidler du kan anbefale, hva du bør avklare og hvilke råd du kan gi ved salg av reseptfrie smertestillende legemidler.