Endret gyldighetstid på resepter og rekvisisjoner.

I e-resept vil endringen trå i kraft ila. 2018.

1.1.2018 ble forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek endret. I e-resept vil endringen trå i kraft ila. 2018.