Blodfortynnende - Alene eller i kombinasjon?

Skrevet av Apokus -

Blodfortynnende behandling er livsviktig for mange, men feilbruk øker risikoen for enten terapisvikt eller blødninger. Har du oversikt over når man skal bruke blodfortynnende i kombinasjon eller alene? Hva bør du vektlegge i veiledning av pasienten? Vi har laget fem opplæringsvideoer for deg som apotekfarmasøyt, så du blir tryggere i din rådgivning.

Først skal Solveig Vist, tidligere klinisk farmasøyt ved hjertepost og nå utviklingsfarmasøyt i Apokus, gi deg en innføring i hva som er forskjellen mellom antikoagulantia og blodplatehemmere. Ved hvilke indikasjoner velger man behandling med disse legemidlene?

Tre pasientkasus

Nå er du klar til å se nærmere på tre viktige indikasjoner der man behandler med blodfortynnende legemidler. Vi bruker ulike pasientkasus for å gi konkrete eksempler. 

Hjerteinfarkt

Koronar hjertesykdom er en samlebetegnelse på ulike tilstander. I denne videoen skal du få se nærmere på hva retningslinjene sier om blodfortynnende behandling av angina pectoris og hjerteinfarkt.

Atrieflimmer

Ikke alle trenger behandling med antikoagulantia ved atrieflimmer, men for noen er det livsviktig. I denne videoen skal du få lære om hva atrieflimmer er, og hvorfor noen trenger antikoagulasjonsbehandling.

Hjerneslag

Hjerneslag kan være forårsaket av både blødning og blodpropp. Ved blodpropp er det behandling med blodfortynnende som gjelder, men om man velger antikoagulantia eller blodplatehemmere avhenger av hvor blodproppen kommer fra.

Veilede pasienten

Sist men ikke minst skal du få se nærmere på hva du bør vektlegge i møtet med pasienten som skal starte opp med blodfortynnende behandling.

Oppsummering 

  • Kombinasjon av blodfortynnende kan være riktig i mange tilfeller, men det kan også være feil med blødning som resultat.
  • Er du i tvil om pasienten skal bruke blodfortynnende i kombinasjon eller alene, må det avklares med lege.
  • Balanser budskapet i veiledning. Det kan være lett å snakke om kun bivirkninger og risiko ved bruk, men husk å snakke om nytten av legemidlene!