Kort om vanedannende legemidler

Kort om vanedannende legemidler

Jørgen Bramness er en av landets ledende eksperter på sterke smertestillende legemidler, sovetabletter og angstmedisiner. I disse fire videoene tar han for seg ulike aspekter ved å bruke denne typen legemidler. Videoen om bilkjøring er verdt å merke seg etter at det kom en ny forskrift om helsekrav til bilførere den 1. oktober 2016.

Lær hvordan insulin skal injiseres

Lær hvordan insulin skal injiseres

Dette er en del av et elæringskurs fra Apokus. Vigdis Aas, cand.pharm. og professor i medisin (farmasi) ved NTNU demonstrerer injeksjon av insulin.

Lær om anfallsbehandling av migrene

Lær om anfallsbehandling av migrene

Migrene er en underdiagnostisert sykdom. I kurset får du tips til hvordan du kan bidra til at flere fanges opp i apoteket. Videre lærer du om behandling av migrene og hvilke råd du kan gi slik at de med migrene får best mulig utbytte av behandlingen sin.