Veterinærmedisin

Veterinærmedisin

Alle humane legemidler kan ikke brukes til dyr. Hva er det viktig å ta hensyn til i apoteket? Hva er nytt i regelverket for veterinærmedisin? Lær mer om aktuelle kilder og hvordan du som farmasøyt kan bidra i veterinærmedisin.

Om kurset
kurskode: VE202

Etter endt kurs er målet at du:

  • kjenner til noen farmakokinetiske forskjeller mellom mennesker og dyr
  • har oversikt over det nye regelverket som påvirker reseptekspedisjonen
  • kjenner til kaskadeprinsippet for veterinærens forskrivninger av legemidler
  • vet hva som er aktuelle kilder for veterinærmedisin

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Marit Bangen, farmasøyt og daglig leder ved Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter, VETLIS.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Litteratur
kurskode: VE202

Nettsider:
Veterinærkatalogen 
Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter, VETLIS 
Mattilsynet 
Statens legemiddelverk, veterinærmedisin

Veiledere og retningslinjer: 
Veileder om nye regler for bruk av legemidler til dyr, Mattilsynet (lest 30.03.23) 
Terapianbefalinger for legemidler til dyr, Statens legemiddelverk (lest 15.03.2023) 
Forskrivninger av antimikrobielle legemidler til forebygging, Forordning (EU) 2019/6 art. 107 nr.3 og 4. 
Kaskadeprinsippet, Forordning (EU) 2019/6 art. 112,113 og 114.
Resept til dyr som vedlegg til e-post, Apotekforening (sist endret 27.02.2023) 
Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. (sist endret 16.09.2022)

Artikler og div.: 
Läkemedelsförgiftning hos katt orsakad av paracetamol, acetylsalicylsyra och permetrin, Emilie Nygren (publisert 2013). 
Rapportering til VetReg og koder til resepter, Mattilsynet (sist endret 09.01.2023)