Vaksiner

Vaksiner

Vaksiner er viktige både for enkeltpersoner og for samfunnet. Hvordan virker vaksiner? Hva er viktig grunner til vaksinasjon? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi pasienter om vaksiner.

Om kurset
kurskode: IN120

Etter endt kurs er målet at du:

  • kjenner til hvordan immunologisk hukommelse dannes
  • vet hvordan vaksiner påvirker immunsystemet
  • kjenner til forskjellige vaksinetyper 
  • har oversikt over vanlige bivirkninger ved vaksiner
  • vet hva som er viktige grunner til vaksinasjon
  • kan gi gode råd om vaksinasjon

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Tone Fredsvik Gregers, immunolog og førstelektor ved Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 35 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Litteratur
kurskode: IN120

Nettsider til Folkehelseinstituttet

Nettside til Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

 

Relaterte kurs
kurskode: IN120
Influensavaksine

Influensavaksine

Ulike influensavirus sirkulerer fra år til år og kan gjøre oss syke. Noen grupper rammes hardere av influensa enn andre. Vet du hvem som bør, kan og ikke kan vaksinere seg? Lær mer om influensa og gode råd om influensavaksine.

Ulike vaksinetyper

Ulike vaksinetyper

Inaktiverte vaksiner, subenhetsvaksiner og RNA-vaksiner er noen av vaksinetypene som finnes. Hva kjennetegner de ulike typene? Hvilken immunrespons gir de? Lær mer om fordeler og ulemper ved ulike vaksinetyper.

Immunologi ved vaksinasjon

Immunologi ved vaksinasjon

For å forstå hvordan vaksiner fungerer, må vi forstå hvordan immunforsvaret virker. Hva er spesielt med det adaptive immunforsvaret? Hvordan dannes immunologisk hukommelse? Lær mer om immunologi ved vaksinasjon.

Reisevaksiner

Reisevaksiner

Ved reiser til utlandet er det ofte anbefalt å ta enkelte vaksiner. Hvilke sykdommer er det vanlig å vaksinere mot? Når skal vaksinen tas i forhold til avreise? Lær mer om reisevaksiner og hvilke gode råd du kan gi de reisende.

Vaksinasjon i apotek

Vaksinasjon i apotek

Vaksinasjon er en bransjefelles tjeneste i apotek. I dette kurset får du en introduksjon til tjenesten, hvordan den gjennomføres og hva det innebærer å være vaksinatør.