Tørre øyne

Tørre øyne

1 av 3 plages av tørre øyne, men mange vil få god lindring med riktig egenomsorg. Hva er anbefalt behandling? Hva bør du vektlegge ved råd om kunstig tårevæske? Lær mer om tørre øyne og hvilke råd du kan gi pasienter.

Om kurset
kurskode: ØY102

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner tårefilmens oppbygging og funksjon
  • Vet hva tørre øyne er
  • Kjenner til vanlige årsaker
  • Har oversikt over behandlingsprinsippene
  • Vet hvilke råd du kan gi om egenomsorg

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Sten Ræder, øyelege, PhD, grunnlegger av Tørreøyneklinikken og Øyehelseklinikken.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).