Risikokommunikasjon

Risikokommunikasjon

Hver dag snakker vi med kunder i apoteket om risiko. Risiko handler om fremtidig usikkerhet, som for eksempel fare for bivirkninger. Hvordan snakke om fremtidig usikkerhet med trygghet? Ta kurset og få konkrete tips til god risikokommunikasjon.

Om kurset
kurskode: AP108

Etter endt kurs er målet at du:

 • Kjenner til når man kommuniserer om risiko i apoteket
 • Vet hva du kan gjøre for å skape trygghet når du kommuniserer om risiko
 • Vet hva som er en god samtalestruktur for risikokommunikasjon
 • Kjenner til gode måter å ordlegge seg på ved risikokommunikasjon

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Pål Gulbrandsen, lege og professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

Litteratur
kurskode: AP108

Bøker: 

 • Hilde Frøyland (2017). Kapittel 8: Klinisk kommunikasjon. Kirsten Viktil og Hege Salvesen Blix. Klinisk farmasi - en lærebok (s.90-93). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Pål Gulbrandsen og Arnstein Finset. Skreddersydde samtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014.
Relaterte kurs
kurskode: AP108
Risikokommunikasjon i praksis

Risikokommunikasjon i praksis

Vil du se hvordan man kan omsette teorien om god risikokommunikasjon til praksis? I kurset får du se kundesituasjoner hvor en apotekansatt trener på risikokommunikasjon, og får veiledning i hvordan gjøre det bedre. Du får også tips til hvordan du kan trene selv.

Faglige utfordringer i selvvalget

Faglige utfordringer i selvvalget

Hva bør du gjøre hvis legemiddelet ikke er reseptfritt for din kunde? Hvordan kan du komme i dialog dersom du mistenker feilbruk? Noen situasjoner oppleves som utfordrende fordi ulike hensyn kommer i konflikt med hverandre.

God kommunikasjon

God kommunikasjon

Det er ikke alltid like lett å starte en samtale med en kunde som legger en vare på disken. Hvordan kan du ta aktivt initiativ til samtalen? Og hvordan kan du kartlegge informasjonsbehovet når kunden henter faste medisiner? I dette kurset får du tips til hvordan kommunisere på en god måte i ulike situasjoner.

Praktisk info
kurskode: AP108

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Chrome, Microsoft Edge og Firefox (ikke velg oversett når du tar kurset)
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.