Riktig bruk av opioider

Riktig bruk av opioider

Opioider brukes både ved akutt og langvarig smerte. Hva er riktig bruk? Hvordan snakke om toleranse og fysisk avhengighet? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av opioider.

Om kurset
kurskode: SM208

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til utfordringer ved bruk av opioider
  • Vet hva som er anbefalt bruk av opioider ved ulike smertetyper
  • Kan gi informasjon om faren for å utvikle toleranse og fysisk avhengighet
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig bruk av opioider

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Audun Stubhaug, overlege og leder ved avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus, og professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).


Relaterte kurs
kurskode: SM208
Smerte og egenomsorg

Smerte og egenomsorg

Visste du at feil bruk av smertestillende kan forverre hodepine? Hvorfor bør eldre være forsiktig med å bruke NSAIDs? Hvorfor bruker mange ungdommer smertestillende feil?
Lær mer om hvilke legemidler du kan anbefale, hva du bør avklare og hvilke råd du kan gi ved salg av smertestillende.

Langvarig smerte og farmakoterapi

Langvarig smerte og farmakoterapi

Ved langvarig smerte stilles det andre krav til valg av smertestillende enn ved akutt smerte. Hvilke legemidler er anbefalt å bruke? Hva er fordeler og ulemper ved vanlig brukte legemidler? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved langvarig smerte.