Riktig bruk av glukokortikoider

Riktig bruk av glukokortikoider

Noen trenger behandling med glukokortikoider for å overleve, mens andre trenger det for å dempe symptomene av en sykdom. Hva er riktig bruk? Hvilke utfordringer er knyttet til behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av glukokortikoider.

Om kurset
kurskode: HO214

Etter endt kurs er målet at du:

  • Har oversikt over produksjonen av naturlige glukokortikoider, og hvilken funksjon de har i kroppen
  • Har oversikt de ulike bruksområdene for systemisk behandling med glukokortikoider
  • Forstår utfordringene ved systemisk behandling med glukokortikoider
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig bruk av glukokortikoider

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Kristian Løvås, professor dr. med, seksjonsoverlege ved medisinsk klinikk, Haukeland universitetssjukehus

Målgruppen for kurset er farmasøyter i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: HO214
Revmatoid artritt

Revmatoid artritt

Hva betyr det å ha revmatoid artritt? Og hvilken behandling finnes? Lær mer om legemidlene som brukes, og hvilke gode råd du kan gi til pasienter med revmatoid artritt.

Revmatoid artritt og farmakoterapi

Revmatoid artritt og farmakoterapi

De senere årene har det kommet nye behandlingsprinsipper for revmatoid artritt. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved revmatoid artritt.