Resepter

Resepter

For å kunne ekspedere en resept må du blant annet vite hvem som kan utstede resepter, hvilke krav som gjelder til utfylling og hvilke refusjonsordninger som hører til de ulike resepttypene. Dette og mer lærer du om i kurset Resepter.

Om kurset
kurskode: NY001

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hvem som kan rekvirere legemidler
  • Vet hva som er nødvendige reseptopplysninger
  • Vet hvordan resepter kan overføres til apoteket
  • Kjenner til de ulike resepttypene med tilhørende refusjonsordninger

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med apoteker Åse Ertesvåg.

Målgruppen for kurset er alle nye i apotek.

Kurset tar minimum 30 minutter å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: NY001
Generisk bytte

Generisk bytte

Generisk bytte bidrar til at pasienter og staten ikke betaler mer enn nødvendig for legemiddelbehandling. Bytteordningen er også økonomisk fordelaktig for apotekene. I dette kurset får du en innføring i generisk bytte, hvilke regler som gjelder og hvordan du kan snakke med kundene om ordningen.